Odling och trädgård

Jag hjälper dig med tips och råd om hur du kommer igång med odling av både ettåriga och fleråriga ätbara växter. En ätbar trädgård går alltid att anpassa till just dina förutsättningar och förväntningar, oavsett om du har stort eller litet utrymme att odla på. Fokus för mig är att skapa en lättskött trädgård med god avkastning utan kemikalier och konstgödsel. Jag utgår från permakulturtänket, ett planerings- och designverktyg som hjälper en att utifrån naturens villkor, ta till vara på, och skapa synergier ur de förutsättningar som finns till hands.

Om du vill komma igång med en ätbar trädgård, bokar vi en tid och går igenom hur dina förutsättningar och önskningar ser ut. Du får sedan ett förslag på upplägg, planering och pris.