Tjänster

Vård av fruktträd
  • beskärning -vårvinter, sommar och höstbeskärning
  • rådgivning och behandling av sjukdomar och angrepp från insekter och skadedjur
  • ympning

Läs mer om hur du kan ta hand om dina fruktträd här.

Odling och trädgård

Jag hjälper dig med tips och råd om hur du kommer igång med odling av ätbara växter. Fokus för mig är att skapa en lättskött trädgård utan kemikalier och konstgödsel. Jag utgår från permakulturtänket, ett planerings- och designverktyg som anpassar sig till naturens villkor och tar till vara på, och skapar synergier ur de förutsättningar som finns till hands.

Läs mer om hur du kan komma igång med odling här.