Peeter Hüllert

PH Trädvård drivs av mig, Peeter Hüllert. Odling och trädgård har alltid funnits med som en naturlig del i mitt liv. Som barn växte jag upp en stor bondgård och fick tidigt lära mig hur man odlar och tar hand om trädgårdens bär och frukter.

Efter avslutad lantbruksskola tog dock yrkeslivet helt andra vägar, först som utbildningschef, sedan som handledare för chefer och personalgrupper samt som coach och terapeut. Men odling och trädgård har alltid funnits med som en fritidssyssla, alltmer som bisyssla och nu mer eller mindre som heltidssyssla. Sammantaget har jag nu mer än 30 års kunskap och erfarenhet av odling och trädvård, något som i grunden handlar om hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för växande.

Kunskapen om hur vi kan bruka vår jord och samtidigt vårda den för att odla vår egen mat, blir en allt viktigare resurs. I Sverige har vi också en ovärderlig skatt i våra fruktträd. Att vårda arvet av de många hundra olika sorters äpplen som vi har här, och att bevara gamla sorter är en viktig drivkraft i mitt arbete.